Praktijknummer  0181-483200 | Spoednummer  0181-483400

Tarieven

Huisartsenhulp valt onder de basisverzekering van alle zorgverzekeraars. Het wordt niet alleen volledig vergoed, maar het gaat ook niet ten koste van uw eigen risico.

Indien echter gebruik wordt gemaakt van specialistische zorg, zoals laboratorium- of pathologisch onderzoek, dan ontvangt u hiervan een aparte rekening via uw zorgverzekeraar. Hier valt bijvoorbeeld een urinekweek en bloedonderzoek onder, maar ook het nakijken van een stukje huid. Zie ook onderstaande informatie over overige medische zorg.

Uw huisarts ontvangt per patiënt een vast bedrag per jaar (het zogenaamde abonnementstarief) en daarnaast een bedrag per verrichting (het verrichtingentarief). Het abonnementstarief stelt ons in staat om ongeacht het aantal verrichtingen, onze vaste lasten te kunnen dragen zoals huisvesting; personeel; ons computerinformatiesysteem; vervoer; kosten website enzovoorts.

De tarieven voor verrichtingen en abonnementstarief bij uw huisarts in 2017 vindt u in dit document. Hier vindt u niet alleen de tarieven voor huisartsenzorg overdag, maar tevens voor hulp die aan u geboden wordt door de Huisartsenpost Spijkenisse (ANW).

Het verplichte eigen risico

Voor de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico. Dat betekent dat je de eerste kosten die je aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt je zorgverzekeraar de kosten.
Het eigen risico geldt per persoon en is niet overdraagbaar. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie en hebben ook géén eigen risico.

Je eigen risico wordt onder meer aangesproken voor ziekenhuiszorg.

Naast het verplichte eigen risico, bestaat er ook vrijwillig eigen risico. Daarmee kun je korting krijgen op je premie.

Naast het eigen risico kun je ook te maken krijgen met eigen bijdragen. Dit betekent dat je een bepaald bedrag of percentage van de zorgkosten zelf moet bijbetalen. Bijvoorbeeld voor bepaalde medicijnen, kraamzorg, hoortoestellen, orthopedische schoenen of een kunstgebit. Je eigen risico wordt niet verrekend met de kosten die je zelf moet bijbetalen.

Uitzonderingen op het verplicht eigen risico
Niet alle medische zorg telt mee voor het verplichte eigen risico. Voor de volgende zorg krijg je géén rekening van de zorgverzekeraar:

 • zorg door de huisarts
 • verloskundige zorg
 • kraamzorg
 • bruikleen artikelen
 • de griepprik voor risicogroepen
 • gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld naar borstkanker)
 • zorg die vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt
 • (tandheelkundige) zorg uit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar
 • wijkverpleging 

Let op bij spoedeisende hulp, want voor een bezoek aan de huisarts of de huisartsenpost geldt geen eigen risico. Voor een bezoek aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis wel. Het is dus verstandig om voor medische hulp eerst naar de huisarts of de huisartsenpost te gaan. Als het nodig is, verwijst de huisarts door naar het ziekenhuis. Zorg die de huisarts voorschrijft (zoals medicijnen) of aanvraagt (zoals een bloedonderzoek), wordt wél verrekend met je eigen risico.

Kosten huisarts in basisverzekering

Al je bezoeken aan de huisarts worden betaald uit het basispakket. Dit geldt ook voor de medische handelingen die de huisarts verricht. Hiervoor geldt ook niet het eigen risico.
Let er wel op dat als de huisarts een onderzoek of handeling uitbesteedt, zoals röntgen- en laboratoriumbezoek, je eigen risico daarvoor wel wordt aangesproken. Ook als je medicijnen voorgeschreven krijgt door de huisarts, wordt dat meestal verrekend met je eigen risico.

Zaken die niet onder de basisverzekering vallen zijn:

 • keuringen voor rijbewijs
 • Reizigersvaccinatie

Overige medische zorg

Niets is zo variabel als tarieven in de gezondheidszorg. Voor ons als huisarts is niet bij te houden welke verrichtingen; medicijnen of hulpmiddelen wel, niet of gedeeltelijk vergoed worden. Dit is namelijk verschillend per verrichting; medicijn; hulpmiddel, maar ook per ziektekostenverzekeraar en de door u afgesloten polis. Op de website van de STAR-MDC kunt u ook de landelijke maximum tarieven vinden van laboratorium tarieven en tarieven eerstelijns diagnostiek. (www.star-mdc.nl/)
Indien u vragen heeft over de vergoedingen van 'overige' medische zorg dan kunt u zich daarom het beste wenden tot uw ziektekostenverzekeraar of de behandelaar of de leverancier van het zorgproduct.

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.