Praktijknummer  0181-483200 | Spoednummer  0181-483400

WMO en mantelzorg

Meedoen aan de samenleving

de Wet maatschappelijke ondersteuning heeft als doel dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Maar meedoen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Ouderdom, handicap, sociaal-economische klasse of ‘ moeilijk-heden thuis’ kunnen hindernissen opwerpen om volop in de maatschappij te participeren. De WMO wil mensen in staat stellen om mee te doen, zodat mensen zichzelf beter kunnen redden.

De gemeente is verantwoordelijk

De gemeente is met de WMO verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning. De gemeente moet ervoor zorgen dat iedere burger volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij. Daarbij mogen ouderen en mensen met een beperking geen drempels ervaren .

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor delen van de langdurige zorg. Uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 is mogelijk dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, met behulp van het eigen sociale netwerk en eventueel met ondersteuning van de gemeente. Mantelzorgers hebben daarbij een belangrijke rol. In dit artikel vindt u alle onderdelen van de Wmo 2015 die over mantelzorg gaan.

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.