Praktijknummer  0181-483200 | Spoednummer  0181-483400

Belangrijk nieuws! 

Het COVID-19-Virus, beter bekend als het CORONA virus leidt inmiddels tot een groter aantal besmettingen dan verwacht. We staan met zijn allen voor een enorme uitdaging om de verspreiding van de infecties en de opmars van het virus zoveel mogelijk te vertragen.

Dit heeft consequenties voor alle plekken waar veel contact tussen mensen is. Ook de huisartsenpraktijk is een plek waar veel kwetsbare ouderen bij elkaar komen. Het is van het grootste belang dat de (huisartsen)zorg beschikbaar blijft voor diegenen die het ECHT nodig hebben. Twee urgente redenen dus, om een aantal maatregelen te treffen en afspraken te maken.

Wij vragen uw aandacht en medewerking voor het volgende:

 1. Iedereen die hoest, niest of snottert isoleert zichzelf!! Alleen bij ernstige benauwdheid is er reden voor contact via de telefoon met de huisartsenpraktijk. Mensen boven de 70 jaar en patiënten met chronische ziekten bellen als zij koorts hebben in combinatie met hoesten/verkoudheid en-of benauwdheidsklachten.

 2. Alle niet direct spoedeisende afspraken zijn tot nader order geannuleerd. Alle afspraken die naar onze maatstaven kunnen wachten zijn afgebeld of zijn als het niet anders kan omgezet in een telefonische afspraak. Bij overige medische vragen mag u natuurlijk altijd bellen naar de praktijk. Advies is om te bellen en niet langs te komen. Vraag (herhaal) medicatie aan via de site of telefonisch. 

 3. Voor mensen die toch naar het spreekuur moeten (op afspraak) komen staan wij maximaal 1 begeleider toe. Liefst zien wij patiënten alleen. (instructies volgen telefonisch met assistente)

 4. Ook voor de huisbezoeken zullen we vragen of er tijdens ons bezoek maximaal 1 andere persoon aanwezig is naast de patiënt, ook in spoedeisende gevallen of bij terminale patiënten.

 5. Ook het bloedprikken moet tot een minimum beperkt worden. De reguliere controles bloedprikken voor bijvoorbeeld diabetes of hoge bloeddruk mag uitgesteld worden. Dit geldt ook voor andere niet direct dringende zaken. De STAR in het Medisch Centrum Oostvoorne is tot nader order gesloten.

 6. Bij hoesten, koorts of verkoudheid mag u sowieso al niet komen bloedprikken. Bij twijfel of u moet gaan prikken, mag u de assistente bellen. Kom alstublieft niet naar de praktijk om verspreiding te voorkomen.

 7. Ook naar ons personeel worden strakke normen gehanteerd, bij koorts en hoesten mogen zij niet komen werken. Helaas betekent dit wel dat er soms een zeer geringe bezetting aan de telefoon is, ondanks het inzetten van huisartsen aan de telefoon, waardoor wachttijden kunnen oplopen. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

Wij nemen deze maatregelen echt niet voor niets. Er is geen reden voor paniek, maar we moeten de situatie wel serieus nemen. Als iedereen zich houdt aan de (landelijke) adviezen, onder andere de sociale isolatie, is de situatie hopelijk snel onder controle. Ga daarom ook niet in de rij staan bij supermarkten om te hamsteren. Daar was de afgelopen dagen het hoogste risico op besmetting!

Advies blijft: behalve de al bekende maatregelen van vaak handen wassen etc. : BLIJF THUIS als dit kan.

Ga ook niet op visite bij ouderen, tenzij daar een zeer dringende noodzaak voor is. Houd de website in de gaten voor eventuele veranderingen in ons beleid.

Wij rekenen op uw medewerking. Deze maatregelen gelden vanaf nu tot en met in ieder geval 6 april, in navolging van de richtlijnen van de overheid.

Het Team van Huisartsenpraktijk Oostvoorne

Veelgestelde vragen

Algemeen

Recepten

Eigen risico

Verklaringen en verwijzingen

Inschrijven


Wanneer zijn jullie met vakantie ?

Voor de meest recente informatie wat betreft vakantie en nascholing, verwijzen wij graag naar de pagina vakantie / nascholing.

De praktijk kent geen praktijksluiting in vakantieperiodes. wel kan het zijn dat u in deze periodes een andere arts ziet dan gebruikelijk. Tijdens vakantie periodes kan het voorkomen dat bij afwezigheid van de assistentes of van de praktijkondersteuner dat er spreekuren vervallen of er minder ruimte is voor afspraken. Bij vragen kunt u zicht tot de assistente wenden.

Wie behandelt mij?

Wie behandeld mij? Uw medische vragen worden altijd in overleg met de huisarts behandeld. Voor controle van uw chronische aandoeningen, als hoge bloeddruk, hoog cholesterol of suikerziekte, komt u bij Linda Aarden, of bij uw behandelend specialist. De assistente neemt veel taken van de dokter over. Zo kunt u een afspraak maken bij de assistente voor:

 • hechtingen verwijderen
 • injecties
 • reisvaccinaties
 • uitstrijkjes (voor het bevolkingsonderzoek)
 • oren uitspuiten
 • wondzorg
 • 24 uurs bloeddruk-metingen
 • glucose metingen
 • allergietesten
 • recepten

Ik wil graag een bepaald medicijn gebruiken 

Alle medicatie valt onder het eigen risico, dit zult u altijd tot een minimaal bedrag van 375 euro per persoon zelf moeten voldoen. U kunt kiezen voor een hoger eigen risico, uw premie is dan lager, maar u zult meer kosten zelf moeten betalen.

Algemeen

De huisarts is volgens de Zorgverzekeringswet verplicht om op uw recept een werkzame stof te vermelden. Vervolgens is de apotheek verplicht het goedkoopst mogelijke merk te leveren.

Indien u een duurder merk wenst te blijven gebruiken dan kan dat, maar alleen op eigen rekening. U zult het 'goedkopere alternatief' eerst,minimaal 14 dagen, moeten proberen. Heeft u bijwerkingen van een bepaald merk/middel, meldt dit dan bij ons, de huisarts zal dan beoordelen of u in aanmerking komt voor een aangepast recept.

Slaapmiddelen

De meeste slaapmiddelen worden niet meer vergoed. Hiervoor gelden strenge regels, als u niet aan alle regels voldoet dat moet u de slaaptabletten zelf betalen.

Maagbeschermers

Maagbeschermers worden alleen vergoed bij chronisch gebruik. De eerste 6 maanden moet u de maagbeschermers zelf betalen, als u de tabletten meer dan 9 maanden per jaar gebruikt krijgt u de medicatie vergoed en kunt u ons verzoeken een speciaal "chronisch recept" te maken. Als achteraf blijkt dat u de medicatie minder dan 9 maanden heeft geslikt dan krijgt u alsnog de nota van uw zorgverzekeraar.

Wanneer mag ik mijn bestelde recepten ophalen bij mijn apotheek?

Voor medicatie die u krijgt voorgeschreven van de huisarts tijdens uw afspraak geldt: U kunt dezelfde middag, na 15:00 uur naar de apotheek.

Voor herhaalmedicatie geldt: 

Als u vandaag een recept besteld, dan mag u het morgen ophalen bij de apotheek.

 

Als u de herhaalreceptenlijn inspreekt geldt: 

Voor 11:00 uur besteld: de volgende dag ophalen.

Na 11:00 besteld: na 1 dag ophalen. (Dus maandag na 11 uur ingesproken: woensdag ophalen)

Wanneer verbruik ik mijn eigen risico?

Uw eigen risico wordt onder andere verbruikt bij:

 • bloedonderzoek, 
 • röntgenonderzoek, 
 • medicatie van de apotheek, 
 • behandeling door de fysiotherapie.

U kunt als vuistregel volgen: alle zorg die buiten de muren van de huisartsenpraktijk wordt verleend valt onder het eigen risico.

Er zijn veel verschillende zorgverzekeraars, het is voor ons niet mogelijk alle polisvoorwaarden te kennen. Wilt u exact weten wat vergoed wordt, en of deze vergoeding onder het eigen risico valt, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Valt het bezoek aan de huisarts onder het eigen risico?

Uw bezoek aan de huisarts valt NIET onder het eigen risico. Eventuele behandelingen of vervolgonderzoek valt WEL onder het eigen risico. (zie aldaar)

Ook de zorg die u krijgt van onze assistentes of onze praktijkondersteuners valt NIET onder het eigen risico.

Het testen van de urine of het prikken van bloed valt WEL onder het eigen risico, deze service wordt door onze praktijk aangeboden in samenwerking met het Huisartsenlab. U kunt dus een rekening ontvangen van uw eigen risico omdat u urine heeft laten nakijken door de assistente.

Hoe hoog is mijn eigen risico?

Wettelijk gezien heeft iedere persoon boven de 18 jaar een minimaal eigen risico van 375 euro. Het is mogelijk om een hoger (vrijwillig) eigen risico te kiezen, hierdoor kan u premie wat lager zijn.

Om exact te weten hoe hoog uw eigen risico is kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Wat kost bloedonderzoek?

Voor de exacte kosten voor bloedonderzoek kunt u de website van de NZa raadplegen. 

Let op: de meeste laboratoria rekenen een zogenaamd "ordertarief". Dit zijn administratiekosten, deze kosten komen bovenop de kosten van iedere, uit te voeren, bepaling. Deze orderkosten zijn per laboratorium verschillend, en variëren tussen de 10 en de 15 euro.

Voor het bloedonderzoek in de praktijk betaalt u enkel de bepaling kosten, en dus GEEN ordertarief.

De kosten voor bloedonderzoek vallen onder het eigen risico.

Mag ik met niet-spoedeisende klachten een afspraak maken bij een specialist?

Nee, u moet volgens de Zorgverzekeringswet, met niet-spoedeisende klachten eerst langs de huisarts.

Het komt met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing aan de huisarts vragen. De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou hij het wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit: namelijk valsheid in geschrifte of poging tot fraude.

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is.  De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol en tevens duur. Om de zorg nog lang beschikbaar te houden heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialisten zorg te verwijzen als het moet.

Alleen specialisten zorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed.

Specialisten mogen geen zorg leveren en declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

Omdat niet iedereen van die regeling op de hoogte is en om teleurstelling te voorkomen, willen wij al onze patiënten er helder van op de hoogte stellen dat de huisarts, net als alle Nederlandse huisartsen, geen verwijsbrief zal maken als u uit eigen beweging een afspraak bij de specialist maak!

Kan de huisarts een verklaring voor mij invullen?

De huisarts schrijft geen verklaringen aan derden anders dan artsen en dan alleen met uw (schriftelijke) toestemming. Hiervoor is een duidelijk advies uitgebracht door de vereniging van artsen; de KNMG.

Wanneer een verzekering of een andere instelling u vraagt om een doktersverklaring kunt u hen toestemming geven om hun controlerende arts informatie bij uw huisarts te laten opvragen. Uw werkgever (of school) kan ook GEEN briefje krijgen dat u een afspraak heeft of heeft gehad.

Ook bij annuleringsverzekeringen, zitplaatsen in vliegtuigen etc., het "fit-to-fly-briefje", verklaringen over het niet kunnen dragen van een autogordel etc.

Indien u schriftelijk toestemming geeft tot een verklaring, kan de aanvrager ons een verzoekbrief sturen, voorzien van uw toestemmingsverklaring. De huisarts zal zsm, uiterlijk binnen 21 werkdagen, de brief beantwoorden. (*indien van toepassing: tegen de geldende tarieven)

Ik wil graag een bepaald medicijn gebruiken, kan de huisarts een verklaring geven dat ik dat medicijn nodig heb?

Alle medicatie valt onder het eigen risico, dit zult u altijd tot een maximaal bedrag van 360 euro per persoon zelf moeten voldoen.

Algemeen

De huisarts is volgens de Zorgverzekeringswet verplicht om op uw recept een werkzame stof te vermelden. Vervolgens is de apotheek verplicht het goedkoopst mogelijke merk te leveren.

Indien u een duurder merk wenst te blijven gebruiken dan kan dat, maar alleen op eigen rekening. U zult het 'goedkopere alternatief' eerst moeten proberen.

Slaapmiddelen

De meeste slaapmiddelen worden niet meer vergoed. Hiervoor gelden strenge regels, als u niet aan alle regels voldoet dat moet u de slaaptabletten zelf betalen.

Maagbeschermers

Maagbeschermers worden alleen vergoed bij chronisch gebruik. De eerste 6 maanden moet u de maagbeschermers zelf betalen, als u de tabletten meer dan 9 maanden per jaar gebruikt krijgt u de medicatie vergoed en kunt u ons verzoeken een speciaal "chronisch recept" te maken. Als achteraf blijkt dat u de medicatie minder dan 9 maanden heeft geslikt dan krijgt u alsnog de nota van uw zorgverzekeraar.

Kan ik me als nieuwe patiënt inschrijven?

Indien u NIET woonachtig bent in Oostvoorne, graag telefonisch contact opnemen voor overleg.
Bent U woonachtig in Oostvoorne, dan kunt U op onderstaande link het inschrijfformulier vinden.

Klik hier voor het inschrijfformulier

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.